top of page
Screenshot 2023-10-04 at 5.00.18 PM.png
Everything Happens Here.png

Everything Happens Here

 

This film offers a glimpse into the hidden world of choreography. We witness the emotional journey of eight dancers and Iker as they create a powerful work exploring love, grief, and renewal. It evolves into a celebration of community and the transformative power of collaboration.

 

Aquesta pel·lícula ofereix una visió del món poc conegut de la coreografia. Assistim al viatge emocional de vuit ballarins i l’Iker mentre creen una obra poderosa que explora l'amor, el dolor i la renovació. Evoluciona cap a una exaltació del valor de la comunitat i del poder transformador de la col·laboració.

 

#dance #choreography #performance #dancers

 

Thursday 19.10.

18:15, International Doc Shorts 

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Andrew Southam

2023, USA, 20 min

Eng w/ Es sub

Sons of afrika.jpg

Sons of Africa

 

Benin, witch children and slave children. A twist against the prejudices and stigmas of black Africa. An intimate look at one of the world's poorest countries. Different boys and girls will narrate in the first person how they face their present and future, without losing sight of their past.

 

Benín, nens bruixots i nens esclaus. Una revelació contra els prejudicis i els estigmes de l'Àfrica negra. Una mirada íntima a un dels països més pobres del món. Diferents nois i noies narraran en primera persona com afronten el seu present i el seu futur, sense perdre de vista el seu passat.

 

Thursday 19.10.

18:15, International Short Docs

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Julio Pérez del Campo, Carles Bover

2023, Spain, 15 min

Afrikaans w/ Es sub

What If Women Ruled the World .jpg

What If Women Ruled The World?

 

Judy Chicago and Nadya Tolokonnikova, influential artists from different generations, unite to inspire change. In "What If Women Ruled The World?" they collaborate to envision a more humane society, challenging gender inequality and oppression.

 

La Judy Chicago i la Nadya Tolokonnikova, artistes influents de diferents generacions, s'uneixen per a inspirar el canvi. A "What if Women Ruled the World?", col·laboren a per imaginar una societat més humana, desafiant la desigualtat de gènere i l'opressió.

 

Thursday 19.10.

18:15, International Short Docs

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Giulia Magno

2023, Italy, 7 min

Eng w/ Es sub

Deom Sweden With Love.jpg

From Sweden with love

 

Hanna, a girl from Sweden, starts a school for Pakhiwas (Nomads) in Lahore, Pakistan. This school in a tent is changing the lives of the most unprivileged of the society.

 

Hanna, una noia de Suècia, inicia una escola per a Pakhiwas (Nòmades) a Lahore, Pakistan. Aquesta escola en una tenda de campanya està canviant la vida dels més desfavorits de la societat.

 

Thursday 19.10.

18:15, International Short Docs

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere

Muhammad Umar Saeed

2023, Pakistan, 15 min

Panjabi, Urdu w/ Es sub

Once Again.jpg

Once Again

 

A picturesque voyage through the changing seasons on a beach, from its boundless desserts to its colorful summer crowds. No words, just the sound of three unusual beings: the hard life of a beach cabin, the careful eye of a surveillance camera and the tenacity of a reckless old lady.

 

Un viatge pintoresc a través de les estacions canviants en una platja, des dels seus deserts sense fi fins a les colorides multituds que l’emplenen a l'estiu. Sense paraules, només el so de tres éssers inusuals: la dura vida d'una cabana de platja, l'ull acurat d'una càmera de vigilància i la tenacitat d'una vella temerària.

 

Thursday 19.10.

18:15, International Short Docs

Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere

Giulia Di Maggio

2023, Spain, 17 min

Italian w/ Es sub

bottom of page