top of page
EMIFF Banners ALL (2046 x 856 px) (1128 × 191 px) (5).png
TICKETS
DOCUMENTAL ''Racing hood''_01.jpg

Racinghood

The story of a family that lives surrounded by tires and engine noise. A family with a daughter who flies on the asphalt and wants to win. Will she do it?

 

La història d’una família que viu envoltada de pneumàtics i renou de motor. Una família amb una filla que vola sobre l’asfalt i vol guanyar. Ho aconseguirà?

 

Friday 28.10.

18:00, Cineciutat Sala 2

World Premiere 

Dir. Miki Durán Mas

2022, MIB, Spain, 50min 

Es w/Eng sub

TICKETS
Oh Dear Sarah.jpeg

Oh Dear Sara

After a long career as an afghan women's rights activist, Sara gets the public recognition she always aspired to when becoming the first female taxi driver in Afghanistan. The testimony of a reality which no longer exists, a circular tale from fear to love which has returned to the starting point.

 

Després d’una llarga carrera com a dona afgana activista, la Sara obté el reconeixement que sempre havia anhelat quan es converteix en la primera dona taxista a Afganistan. El testimoni d’una realitat que ja no existeix, un conte circular de la por a l’amor que ha tornat al punt inicial. 

 

Friday 28.10.

19:30, Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere 

Dir. Patricia Franquesa

2022, MIB, Spain, 60min 

Cat, Eng, Per w/Eng sub

TICKETS
Génesis.jpg

Génesis

Isaac has been taking hormones for eight months. Through three chapters and four conversations, he recounts his process of change and reflects on what it means to be transexual.

 

L’Isaac fa vuit mesos que s’hormona. Mitjançant tres capítols es reflexiona sobre el que és ser trans. Aquest documental, en format de conversa, parla del suport incondicional, de la diferència que hi ha en l’educació sexual entre generacions i de la importància de conèixer altres persones trans.

 

Saturday 29.10.

16:00, Cineciutat Sala 1

World Premiere 

Dir. Ester Moyá

2022, MIB, Spain, 40min 

Cat w/Eng sub

TICKETS
Mrs Death.jpeg

Mrs. Death

Not so long ago, postmortem photography was a way to mitigate the pain of the death of a loved one. The documentary, ‘Mrs. Death‘, tries to understand this practice through the current owners of these portraits and through those who still have the need to visualize death.

 

No fa molt de temps, la fotografia post mortem era una manera de mitigar el dolor per la mort d’un ésser estimat. El documental ‘Mrs. Death’ tracta d’entendre aquesta pràctica a través dels actuals posseïdors d’aquests retrats i d’aquells que encara tenen la necessitat de visualitzar la mort.

 

Friday 28.10.

20:30

Sala Augusta Sala 1

MIB Doc 

Dir. Silvia Ventayol

2021, Spain, 60min 

Cat, Eng, Es w/Eng sub

TICKETS
Mrgalida.jpeg

Margalida

Documentary about the emotional journey of Margalida Bover, lover of Salvador Puig Antich and protagonist of the song 'A Margalida' by Joan Isaac. The protagonist relives this story of the past now that she is ready to face the wounds that have always accompanied her.

 

Documental sobre el viatge emocional de Margalida Bover, amant de Salvador Puig Antich i protagonista de la cançó 'A Margalida' de Joan Isaac. La protagonista reviu aquesta història del passat ara que està preparada per fer front a les ferides que sempre l'han acompanyat.

 

Saturday 29.10.

16:00, 

Cineciutat Sala 2

Constança Amengual Gayà, Francesca Mas Ferrer

2022, MIB, Spain, 60min 

Cat w/Eng sub

TICKETS
El cineasta escondido.jpeg

El Cineasta Escondido

The premiere in 2000 of the film El Celo, a horror film starring Lauren Bacall, Sadie Frost, and Harvey Keitel, predicted a promising future for its director, Antoni Aloy. But then the Majorcan filmmaker disappeared from the film scene with little explanation. What happened?

 

L’estrena l’any 2000 de la pel·lícula ‘El celo’, una cinta de terror interpretada per Lauren Bacall, Sadie Frost i Harvey Keitel anunciava un futur prometedor per al seu realitzador, Antoni Aloy. Però després d’aquella experiència, cineasta mallorquí va desaparèixer del panorama cinematogràfic sense explicacions. Què va passar?

 

Sunday 30.10.

18:00, Cineciutat Sala 2

World Premiere MIB Doc 

Dir. Javier Pueyo, Valentine Iconaru

2022, Spain, 50min, 

Es w/Eng sub

TICKETS
Petricor.jpeg

Petricor

Three women from different generations live with an eating disorder. Three dark and hopeful realities marked by childhood trauma that they will try to face in order to come back to life.

 

Tres dones de diferents generacions conviuen amb un trastorn de conducta alimentària. Tres realitats obscures i esperançadores marcades per un trauma infantil al qual hauran de fer front per tornar a la vida. 

 

Sunday 30.10.

19:30, Cineciutat Sala 2

MIB Doc

Dir. Victoria Morell

2022, Spain, 76min, 

Cat w/Eng sub

bottom of page