top of page
Screenshot 2023-10-04 at 1.47.59 PM.png
TICKETS
The Killer Netflix.webp

The Killer

After a fateful near-miss, an assassin battles his employers, and himself, on an international manhunt he insists isn't personal.

Q&A with Cinematographer Erik Messerschmidt, ASC presented by NETFLIX

 

Després d'un fatídic error, un assassí a sou s’enfronta a la gent per qui treballa i amb ell mateix en una persecució i caça internacional que, segons ell, no és res personal.

 

Q&A amb el director de fotografia Erik Messerschmidt, ASC presentat per NETFLIX.

 

Thursday 19.10.

18:00h, Rívoli Aficine

Baleares Premiere 

Dir. David Fincher 

2023, USA, 118 min  

Eng w/Es sub

TICKETS
In a Better World.jpg

In a Better World

The lives of two Danish families cross each other, and an extraordinary but risky friendship comes into bud. But loneliness, frailty and sorrow lie in wait.

 

Retrospective Susanne Bier Oscar Winner Best Foreign Film 2010

 

Les vides de dues famílies daneses es creuen i neix una amistat extraordinària però arriscada. La solitud, la fragilitat i la tristesa estan a l'aguait.

 

Retrospectiva del premi Oscar a millor pel·lícula estrangera l’any 2010, dirigida per Susanne Bier.

Q&A WITH DIRECTOR 

 

Monday 23.10.

20:00 h 

Cineciutat Sala 1

Susanne Bier 

2010, Denmark, Sweden, 118 min

Den, Swe, Eng, Arab w/ Es subs

bottom of page