top of page
EMIFF Banners ALL (2046 x 856 px) (1128 × 191 px) (4).png
TICKETS
The Pez Outlaw.webp

The Pez Outlaw

There was a period of time in the 90s when Pez dispensers were worth more, gram-for-gram, than cocaine or even gold. During this magical time, a small-town farmer and factory worker lived his wildest dreams, smuggling Pez dispensers into the USA from Eastern Europe and making millions of dollars. 

 

Hi va haver un temps als anys noranta en què els dispensadors Pez foren més valuosos, pel seu preu al pes, que la cocaïna o fins i tot l’or. En aquesta època màgica, un pagès d’un petit poble i empleat a una fàbrica va viure el seu somni més esbojarrat, fent contraban de dispensadors Pez als Estats Units des d’Europa de l’Est i guanyant milions de dòlars.

 

Thursday 27.10. 

16:00, Cineciutat, Sala 2

Dir. Amy Bandlien Storkel, Bryan Storkel

2022, USA, 90 min

Eng w/Es sub

TICKETS
Dreaming walls- Inside the Chelsea Hotel.webp

Dreaming Walls: Inside 
The Chealsea Hotel

The end of a long upmarket renovation of the legendary Chelsea Hotel is partly longed for and partly dreaded by the artists who still live there. The film grants us access to their apartments and interweaves the past with the present.

 

El final d’una llarga i luxosa reforma del llegendari Chelsea Hotel és en part esperat i en part temut pels artistes que encara hi viuen. La pel·lícula ens dóna accés als seus apartaments i entrellaça el passat amb el present. 

 

Thursday 27.10. 

20:00, Cineciutat, Sala 2

Dir. Maya Duverdier, Amélie  Van Elmbt

2022, Be, Fr, Nl, Se, USA, 80 min

Eng w/Es sub

TICKETS
With This Breath I Fly Gulnaz 1.png

With this Breath, I fly

With This Breath, I Fly presents an intimate portrait of two courageous Afghan women fighting for their freedom after being imprisoned for moral crimes, while exposing the complicity of the European Union in censoring their voices.

 

‘With This Breath, I Fly’ presenta un retrat íntim de dues valentes dones afganes que lluiten per la seva  llibertat després de ser empresonades per crims morals, denunciant la complicitat de la Unió Europea en la censura de les seves veus.

 

Monday 31.10.

21:45, Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere 

Dir. Sam French, Clementine Malpas

2022, USA, 78min 

Per w/Es sub

TICKETS
Oh Dear Sarah.jpeg

Oh Dear Sara

After a long career as an afghan women's rights activist, Sara gets the public recognition she always aspired to when becoming the first female taxi driver in Afghanistan. The testimony of a reality which no longer exists, a circular tale from fear to love which has returned to the starting point.

 

Després d’una llarga carrera com a dona afgana activista, la Sara obté el reconeixement que sempre havia anhelat quan es converteix en la primera dona taxista a Afganistan. El testimoni d’una realitat que ja no existeix, un conte circular de la por a l’amor que ha tornat al punt inicial. 

 

Friday 28.10.

19:30, Cineciutat Sala 2

Balearic Premiere 

Dir. Patricia Franquesa

2022, MIB, Spain, 60min 

Cat, Eng, Per w/Eng sub

bottom of page