top of page
Screenshot 2023-10-04 at 1.25.37 PM.png
TICKETS
The First Two.jpg

The First Two

After an unsuccessful marriage attempt Sasha needs to leave Budapest and her Hungarian boyfriend to continue her studies in the USA. As the day progresses, their special bond makes separating in the morning a difficult choice.

 

Després d'un intent de matrimoni infructuós, Sasha necessita abandonar Budapest i el seu xicot hongarès per a continuar els seus estudis als EUA. A mesura que avança el dia, el seu vincle especial fa que la separació al matí sigui una opció difícil.

 

Q&A WITH DIRECTOR 

Monday 23.10.

18:00 h 

Spanish Premiere

Cineciutat Sala 2

Dir. Balázs Szövényi-Lux

2023, Hungary, 82min

Eng, Hung w/Es sub

Q&A with Director

TICKETS
Six Weeks.jpg

Six Weeks

Zsófi, a defiant teenager, gives up her newborn daughter through open adoption, then doubts begin to arise within her body and soul. According to Hungarian law, she has six weeks to change her mind.

 

Zsófi, una adolescent de caràcter desafiant, decideix donar en adopció la seva filla recen nascuda, però tot d’una comencen a sorgir els dubtes al seu cos i a la seva ànima. Segons la llei hongaresa, té sis setmanes per a canviar d'opinió.

 

Q&A WITH CREW

Sunday 22.10. 

21:30 h

Cineciutat Sala 1

Spanish Premiere

Dir. Noémi Veronika Szakonyi

2023, Hungary, 95 min

Hung, Eng w/Es Sub

TICKETS
The Young Arsonists.jpg

The Young Arsonists

Four girls form an intense and obsessive bond while reclaiming an abandoned farmhouse in an isolated farming community.

 

Premiered at Toronto International Film Festival 

 

Quatre noies formen un vincle intens i obsessiu mentre recuperen una masia abandonada en una comunitat agrícola aïllada.

 

Estrenada al Festival Internacional de Cinema de Toronto.

 

Q&A WITH DIRECTOR 

Sunday 22.10.

16:00 h

Cineciutat Sala 2

Spanish Premiere 

Dir. Sheila Pye

2023, Canada, 97 min

Eng w/ Es sub

bottom of page